Du har rättigheter
Vi kan dem

Vi har lång erfarenhet av hur dina rättigheter ser ut när det kommer till inställda och försenade flyg. Enligt lag kan flygbolaget bli skyldiga upp till 6 500 kronor per biljett på grund av flygförseningar, avbruten flygning eller inställt flyg.

Alltså; tveka inte att anmäla förseningar eller inställda flygningar för att erhålla kompensation.

Du kan vara berättigad till ersättning om ditt flyg har blivit försenat med mer än tre timmar till slutdestinationen.

Flygbolagen måste informera dig om ett avbokat flyg senast 14 dagar före avresedatum. Annars klassificeras det som en allvarlig trafikavbrott och du kan ansöka om ersättning.

Överbokningar är vanligare än du tror. För att maximera vinsterna säljer flygbolagen ibland fler biljetter än det finns platser för på flygplanet. Om du råkar ut för detta kan du ha rätt till kompensation.

Du saknar tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var strejk. Det klassifiseras som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04. Huruvida strejken var för flygbolagets egen personal eller tredje part (t.ex. baggagehanteringspersonal vid flygplatsen) är irrelevant. Båda anses vara utanför flygbolagets rimliga kontroll och högst ovanliga. Därför saknar tyvärr passageraren rätt till ersättning för förlorad tid.

Du saknar tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var dåligt väder. Flygbolagen måste säkerställa att alla resenärer transporteras säkert, och dessa situationer klassifiseras därför som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04 och passagerarna saknar då tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid. Säkerhet kommer först.

Tyvärr skyller flygbolagen ofta ifrån sig ansvaret på tredje part (t.ex. flygplanstillverkaren, flygplatsmekaniker etc.) och anser att du ska söka ersättning från dem. Flygbolaget har ej rätt att göra det, men det kan krävas att du går till domstol för att få din ersättning.

Du saknar tyvärr rätt ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var relaterat till säkerhetsåtgärder. Dessa situationer är högst ovanliga och klassifiseras som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04 och passagerarna saknar då tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid.

EU-förordning 261/2004

I EU-förordning 261/2004 fastställs regler om ersättning för flygförseningar för passagerare i händelse av nekad ombordstigning, avbokning av flyg eller försenat flyg. Förordningen skapades 2004 och verkställdes den 17 februari 2004 och gäller för alla EU-medlemmar och de flygbolag som är bosatta inom dem.

Få kompensation för inställt eller försenat flyg!

Vid flygförsening på +3 timmar eller inställt flyg kan vi hjälpa dig att erhålla eventuell ekonomisk flygkompensation. Följ dessa steg:

Kontrollera om du har rätt till ersättning via verktyget ovan och skicka in ditt ärende till oss.

Slappna av. Nu kontrollerar våra juridiska experter alla uppgifter med flygbolaget.

Du får information om ifall du får ersättning eller inte. Vid kompensation för vi över dina pengar direkt till ditt konto.