Frågor och svar

Här samlar vi de svar till de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Hittar du inte svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss på support@flygkompensation.se.

Om du är berättigad till ersättning för inställt eller försenat flyg kan vi hjälpa dig att kräva berättigad ersättning. Vi lämnar in krav å dina vägnar och hanterar bevisinsamling, pappersarbete och kommunikation med flygbolaget. Det kan vara en snårig process, men vi har lång erfarenhet så du kan luta dig tillbaka.

Vi tar endast betalt om vi får rätt till ersättning. Vi tar då den lägsta avgiften på den svenska marknaden, 24 procent av kompensationsbeloppet.

Du kan vara berättigad till upp till 6 500 kronor per person i resesällskapet.
Vi har gedigen erfarenhet och kunskap om flygregler samt en envis önskan att flygbolagen kompenserar sina kunder enligt lag. Dessutom tar vi lägst avgift i Sverige för att genomföra vårt arbete; 24 procent av eventuell kompensation. Vi debiterar bara om kompensation utgår. Jämfört med många av våra konkurrenter, har vi inga dolda avgifter.
Det beror på flygbolaget. Vissa flygbolag ger besked inom två till tre dagar medan andra har en handläggningstid om fyra till sex veckor. Det finns tyvärr också de flygbolag som aldrig svarar. Vi arbetar alltid för att du ska få svar så snart som möjligt.

Om flygbolaget avvisar ditt kompensationsärende kommer våra advokater att bedöma ditt påstående och om möjligt, skicka det till det nationella verkställighetsorganet eller ta flygbolaget till domstol. Detta kan ta mellan sex månader upp till mer än ett år.
Ersättningen följer passageraren - inte den som har betalat för biljetten. Om du blir försenad på en affärsresa kan du som passagerare begära ersättning.
Oroa dig inte. Vi kan eventuellt hjälpa dig vidare.

Skicka ditt krav till oss så bedömer vi om ärendet åter bör tas vidare. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder om vi bedömer att du har rätt till ersättning. Det kan röra sig om att vidarebefordra ditt anspråk till inkassobyrån eller ta ditt ärende till domstol om flygbolaget vägrar att uppfylla sin lagliga skyldighet gentemot dig.

Vi är enklast, billigast och snabbast.

GÖR DET SJÄLV

Att söka ersättning är både krångligt och tar mycket av din dyrabara tid.

Få upp till 6.500 kr i kompensation.

Vi tar hand om allting och betalar direkt till ditt konto.

Vi tar hand om ditt ärende inom 24 h.

GÖR EN ANMÄLAN

ANLITA EN ADVOKAT

Att anlita en advokat kan bli en långdragen historia och kan kosta mer än vad det smakar.