Vi kan dina rättigheter.

Enligt lag kan flygbolaget som du reser med vara skyldig dig upp till 6500 kr på grund av flygförseningar, avbruten flygning eller till och med nekad ombordstigning. Flygkompensation hjälper dig att få rätt ekonomisk ersättning.

Du kan vara berättigad till ersättning om ditt flyg har blivit försenat med mer än 3 timmar till slutdestinationen. Notera att det är alltid slutdestinationen som avgör hur stor förseningen var.

Flygbolagen måste informera dig om ett avbokat flyg senast 14 dagar före avresedatum. Annars klassificeras det som en allvarlig trafikavbrott och du kan ansöka om ersättning.

Överbokning är mycket vanligare än du kanske tror. För att maximera vinsterna säljer flygbolagen ibland mer biljetter än det finns platser på ett flygplan. Det är mycket nedslående att passagerare måste ändra reseplaner på grund av flygbolagens fel. I sådana fall borde du kompenseras.

Du saknar tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var strejk. Det klassifiseras som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04. Huruvida strejken var för flygbolagets egen personal eller tredje part (t.ex. baggagehanteringspersonal vid flygplatsen) är irrelevant. Båda anses vara utanför flygbolagets rimliga kontroll och högst ovanliga. Därför saknar tyvärr passageraren rätt till ersättning för förlorad tid.

Du saknar tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var dåligt väder. Flygbolagen måste säkerställa att alla resenärer transporteras säkert, och dessa situationer klassifiseras därför som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04 och passagerarna saknar då tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid. Säkerhet kommer först.

Tyvärr skyller flygbolagen ofta ifrån sig ansvaret på tredje part (t.ex. flygplanstillverkaren, flygplatsmekaniker etc.) och anser att du ska söka ersättning från dem. Flygbolaget har ej rätt att göra det, men det kan krävas att du går till domstol för att få din ersättning.

Du saknar tyvärr rätt ersättning för förlorad tid när orsaken till flygförseningen/det inställda flyget var relaterat till säkerhetsåtgärder. Dessa situationer är högst ovanliga och klassifiseras som "extraordinära omständigheter" enligt EC 261/04 och passagerarna saknar då tyvärr rätt till ersättning för förlorad tid.

EU-förordning 261/2004

I EU-förordning 261/2004 fastställs regler om ersättning för flygförseningar för passagerare i händelse av nekad ombordstigning, avbokning av flyg eller försenat flyg. Förordningen skapades 2004 och verkställdes den 17 februari 2004 och gäller för alla EU-medlemmar och de flygbolag som är bosatta inom dem.

Få tillbaka pengar snabbt och enkelt!

Vi kämpar för din flygkompensation vid flygförsening på +3 timmar eller inställt flyg. Så här enkelt är det:

Kontrollera din ersättning och skicka in ditt ärende till oss på 2 minuter.

Slappna av våra juridiska experter kontrollerar alla uppgifter med flygbolaget.

Vi håller kontakten under hela processen tills du fått din eventuella ersättning.